Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 30. 9. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 24. 7. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 9. 5. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 1. 3. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 13. 2. 2019.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia Uznesenie z 13. 12. 2018.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia Uznesenie z ustanovujúcho zasadnutia OZ 2018.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 13. 12. 2018.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica OZ z ustanovujúceho zasadnutia 30. 11. 2018.pdf
VZN Obce Červený Kláštor o nakladaní s odpadovými vodami VZN vzn-2009-01-o-nakladani-s-odpadovymi-vodami-priloha1-2023-upr-po-schv.pdf

Stránky