Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
Uznesenie Zápisnice a uznesenia 7. Uznesenie 15.12.2023.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia 6. Zápisnica 15.12.2023.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia 7. Uznesenie 3.11.2023.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia 6. Zápisnica 3.11.2023.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia 7. Uznesenie 8.9.2023.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia 6. Zápisnica 8.9.2023.pdf
Uznesenia Zápisnice a uznesenia 7. Uznesenie 12.6.2023.pdf
Uznesenia Zápisnice a uznesenia 7. Uznesenie 13.3.2023.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia 6. Zápisnica 12.6.2023.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia 6. Zápisnica 13.3.2023.pdf

Stránky