Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach VZN VZN č. 2-2009 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatku VZN VZN č.1-2008 o miestnych daniach.pdf

Stránky