Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 6/2015 o miestnych daniach VZN VZN č. 6-2015 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 5/2015 o trhovom poriadku VZN VZN č. 5-2015 o trhovom poriadku.pdf
VZN č. 4/2015 o určení času predaja a prevádzky služieb VZN VZN č. 4-2015 o čase predaja.pdf
VZN č. 3/2015 o ostatných poplatkoch VZN VZN č. 3-2015 o ostatných poplatkoch.pdf
VZN č. 2/2015 o verejnom poriadku VZN VZN č. 2-2015 o verejnom poriadku.pdf
VZN č. 1/2015 o ostatných poplatkoch VZN VZN č. 1-2015 o ostatných poplatkoch.pdf
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach VZN VZN č. 1-2013 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach VZN VZN 1-2012 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovania povodňového plánu záchranných prác VZN VZN č.1-2011 povodňový plán záchranných prác.pdf
VZN č. 1/2010 o miestnych daniach VZN VZN č. 1-2010 o miestnych daniach.pdf

Stránky