Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Návrh rozpočtu obce na roky 2019 -2021 Rozpočty, uzávierky Návrh ozpočtu na rok 2019-2021.pdf
Výročná správa za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2017.pdf
Záverečný účet za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017- návrh.pdf
Rozpočet na roky 2018-2020 Rozpočty, uzávierky Rozpočet 2018-2020.pdf
Výročná správa za rok 2016 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2016.pdf
Informácia pre verejnosť - CIVILNÁ OCHRANA Civilná ochrana Informácia pre verejnosť 2017.pdf
Výročná správa za rok 2015 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2015.pdf
Rozpočet obce na roky 2017-2019 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2017-2019 na vyvesenie.pdf
Rozpočet obce na roky 2016-2018 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2016-2018.pdf
Záverečný účet za rok 2016 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2016.pdf
Záverečný účet za rok 2015 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2015.pdf
Kniha ubytovaných - strana iné Kniha ubytovaných - strana.pdf
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stavebný úrad Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o odstránenie stavby Stavebný úrad Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Ohlásenie drobnej stavby Stavebný úrad Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lechnica iné PHSR - CELY.pdf