Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Záverečný účet za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017- návrh.pdf
Rozpočet na roky 2018-2020 Rozpočty, uzávierky Rozpočet 2018-2020.pdf
Výročná správa za rok 2016 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2016.pdf
Informácia pre verejnosť - CIVILNÁ OCHRANA Civilná ochrana Informácia pre verejnosť 2017.pdf
Výročná správa za rok 2015 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2015.pdf
Rozpočet obce na roky 2017-2019 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2017-2019 na vyvesenie.pdf
Rozpočet obce na roky 2016-2018 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2016-2018.pdf
Záverečný účet za rok 2016 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2016.pdf
Záverečný účet za rok 2015 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2015.pdf
Kniha ubytovaných - strana iné Kniha ubytovaných - strana.pdf
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stavebný úrad Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o odstránenie stavby Stavebný úrad Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Ohlásenie drobnej stavby Stavebný úrad Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lechnica iné PHSR - CELY.pdf