Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stavebný úrad Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o odstránenie stavby Stavebný úrad Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Ohlásenie drobnej stavby Stavebný úrad Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lechnica iné PHSR - CELY.pdf