Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Kniha ubytovaných - strana iné Kniha ubytovaných - strana.pdf
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stavebný úrad Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stavebný úrad Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Žiadosť o odstránenie stavby Stavebný úrad Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Ohlásenie drobnej stavby Stavebný úrad Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lechnica iné PHSR - CELY.pdf