Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Žiadosť o odstránenie stavby Stavebný úrad Žiadosť o odstránenie stavby.pdf
Ohlásenie drobnej stavby Stavebný úrad Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lechnica iné PHSR - CELY.pdf