projekty

Nákup techniky pre údržbu verejnej zelene v obci Lechnica

TENTO PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ S PODPOROU ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU - NÁRODNE PARKY
V rámci projektu je obstaraný tovar - stroje na úpravu verejnej zelene v obci. Či už je to kosačka a krovinorezy na kosenie verejných priestranstiev, alebo píly a jamkovač na údržbu stromov resp. ich výsadbu.