Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie

TENTO PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ S PODPOROU ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU - OBLASŤ OCHRANA A VYUŽÍVANIE VôD.
V rámci projektu sa dobuduje základná infraštruktúra obce v podobe vodovodu a kanalizácie (v jednej ryhe). Projekt zabezpečí pitnú vodu a odkanalizovanie cca 500 m južnej časti obce. 

Kategoria: 
projekty