voľby

Všetký ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, vrátane vzorov kandidátnych listín, nájdete na stránke