Život v obci

JÁNSKE OHNE
Počnúc rokom 2015 vedenie obce obnovilo tradíciu pálenia Jánskych ohňov. Ide o stretnutie ľudí na kopci za dedinou, kde sa podľa tradície pália Jánske vatry. Je v záujme obce udržať túto tradíciu aj v nasledujúcich rokoch. Obec si Vás zároveň dovoľuje pozvať na ďalší ročník pálenia Jánskych ohňov. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v predstihu na webovej a na FB stránke obce.
Reportáž z pálenia Jánskych ohňov 2017 uverejnenú v RTVS si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:  https://www.facebook.com/gribovartvs/videos/692604587596799/