VROV

číslo Dátum zverejnenia / doručenia Predmet Partner IČO Suma v € Príloha
23/2019 9. 9. 2019 / 6. 9. 2019 za sušené byliny Bc. Monika Majerčáková, Lechnica 23 109,80 PDF icon Kúpno-predajná zmluva.pdf
22/2019 23. 8. 2019 / 23. 8. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Prešov 37870475 0,00 PDF icon Dodatok č. 1 k Zmluve.pdf
92/2019 26. 8. 2019 / 12. 8. 2019 za internet 08/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
91/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za propagačné materiály a značenia na Singletrails MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 250,00
90/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za vyhotovenie a dodávku tabule k projektu EFPRV MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 320,00
89/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za ochranné pracovné pomôcky pre členov DHZO FLORIAN, s.r.o. Martin 36427969 1 547,97
88/2019 26. 8. 2019 / 9. 8. 2019 za mesačník PORADCA 2019 - vyúčtovanie PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 0,00
87/2019 26. 8. 2019 / 8. 8. 2019 poplatok za vyjadrenie k PD Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 120,00
86/2019 26. 8. 2019 / 8. 8. 2019 za telefón 07/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
85/2019 26. 8. 2019 / 7. 8. 2019 za vývoz kom. odpadu 07/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 241,62
84/2019 26. 8. 2019 / 2. 8. 2019 za el. energiu 1.6.2019- 31.8.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 338,00
83/2019 26. 8. 2019 / 1. 8. 2019 za zemný plyn 08/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 11,00
82/2019 26. 8. 2019 / 1. 8. 2019 za vykonané stavebné práce "Most v obci Lechnica" Ing. Milan Štupák - IVS Stará Ľubovňa 10769676 29 051,02
81/2019 26. 8. 2019 / 26. 7. 2019 vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ZAREMKOM, s.r. o., Poprad 52343413 250,00
80/2019 26. 8. 2019 / 25. 7. 2019 za geodetické práce Ing. Ján Furcoň, Spišská Stará Ves 34630317 180,00
79/2019 26. 8. 2019 / 22. 7. 2019 za darčekové predmety Ján Grajzeľ, Košice 45655634 105,10
78/2019 26. 8. 2019 / 17. 7. 2019 členský príspevok na rok 2019 "Tatry-Pieniny Lag", Spišská Stará Ves 42085284 50,80
21/2019 15. 7. 2019 / 15. 7. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 0,00 PDF icon Dodatok č. 1.pdf
77/2019 26. 8. 2019 / 12. 7. 2019 za internet 07/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
76/2019 26. 8. 2019 / 10. 7. 2019 za vypracovanie PD "Revitalizácia ver. priestranstiev v obci Lechnica" Ing. Štefan Vilga, Spišská Belá 43417663 1 800,00
75/2019 26. 8. 2019 / 10. 7. 2019 za vypracovanie PD na vodovod a kanalizáciu - odberné el. zariadenie k posilňovacej stanici Ing. Martin Sičár, Kežmarok 48099023 150,00
74/2019 26. 8. 2019 / 8. 7. 2019 za telefón 06/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 20,35
73/2019 26. 8. 2019 / 8. 7. 2019 za vývoz kom. odpadu 06/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 120,81
20/2019 8. 7. 2019 / 8. 7. 2019 Poskytnutie dotácie na Stretnutie rodákov Prešovský samosprávny kraj Prešov 37870475 1 000,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK.pdf
72/2019 26. 8. 2019 / 1. 7. 2019 za vypracovanie aktualizácie PHSR RNDr. Radomír Babiak, PhD, Spišská Stará Ves 48139572 200,00
71/2019 26. 8. 2019 / 1. 7. 2019 za vypracovanie PD na vodovod a kanalizáciu MARMI spol s r.o., Poprad 36457868 1 980,00
70/2019 26. 8. 2019 / 1. 7. 2019 za zemný plyn 07/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 11,00
19/2019 26. 6. 2019 / 26. 6. 2019 Mulčovanie trávnatých porastov Ing. Slavomír Majerčák 275,00 PDF icon Príkazná zmluva - mlčovanie.pdf
69/2019 8. 7. 2019 / 25. 6. 2019 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
68/2019 8. 7. 2019 / 21. 6. 2019 za vývoz VOO a NO EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 248,67
67/2019 8. 7. 2019 / 19. 6. 2019 za technické zabezpečenie ZFS 2019 Podtatranské osvetové stredisko Poprad 37781201 400,00
66/2019 8. 7. 2019 / 19. 6. 2019 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 470,38
18/2019 18. 6. 2019 / 18. 6. 2019 za vypracovanie rozpočtu k PD Hasičskej zbrojnice Ing. Vladimír Dubjel 250,00 PDF icon Príkazná zmluva - vypracovanie rozpočtu.pdf
65/2019 8. 7. 2019 / 17. 6. 2019 za program Účtovníctvo miestnych samospráv 2019 Remek, s.r.o. Nitra 36535605 132,00
64/2019 8. 7. 2019 / 14. 6. 2019 za internet 06/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
63/2019 8. 7. 2019 / 12. 6. 2019 za vodu od 7.3.2019 - 6.6.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 7,84
17/2019 7. 6. 2019 / 7. 6. 2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 30794323 0,00 PDF icon Dodatok č. 2 k Zmluve.pdf
62/2019 8. 7. 2019 / 6. 6. 2019 za vývoz kom. odpadu 05/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 89,30
61/2019 8. 7. 2019 / 4. 6. 2019 za telefón 05/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
60/2019 8. 7. 2019 / 3. 6. 2019 za plyn 06/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 11,00
16/2019 31. 5. 2019 / 31. 5. 2019 Vyhotovenie kompletnej zdravotnej dokumentácie MUDr. Alžbeta Balážová, Kežmarok 35,00 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
15/2019 29. 5. 2019 / 29. 5. 2019 Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 1 400,00 PDF icon Zmluva o poskytnudí dotácie.pdf
59/2019 31. 5. 2019 / 20. 5. 2019 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 70,20
58/2019 31. 5. 2019 / 13. 5. 2019 za internet 05/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
14/2019 13. 5. 2019 / 13. 5. 2019 stavebný dozor počas realizácie stavby STAVOTECH s.r.o., Bardejov 31681379 800,00 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
57/2019 31. 5. 2019 / 10. 5. 2019 za kamerový systém Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Stará Ľubovňa 47766468 5 111,40
13/2019 10. 5. 2019 / 10. 5. 2019 kompletná spisová dokumentácia podľa zákona o sociálnych službách Mgr. Daniela Koršňáková 50,00 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
56/2019 31. 5. 2019 / 7. 5. 2019 predplatné za Poradcu 2020 - záloha PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 65,80
55/2019 31. 5. 2019 / 6. 5. 2019 za knižnú publikáciu Regionálne vzdelávacie centrum - združení obcí Poprad 31954502 10,50
54/2019 31. 5. 2019 / 6. 5. 2019 za vývoz kom. odpadu 04/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 102,43
53/2019 31. 5. 2019 / 6. 5. 2019 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 01-06/2019 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 36515001 60,00
52/2019 31. 5. 2019 / 6. 5. 2019 za telefón 05/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 4,01
51/2019 31. 5. 2019 / 2. 5. 2019 za el. energiu 1.3.2019- 31.5.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 338,00
50/2019 31. 5. 2019 / 2. 5. 2019 za zemný plyn 05/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 25,00
12/2019 25. 4. 2019 / 25. 4. 2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 30794323 0,00 PDF icon Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku.pdf
11/2019 24. 4. 2019 / 24. 4. 2019 za realizáciu kamerového systému Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT, Stará Ľubovňa 47766468 5 111,40 PDF icon Zmluva o dielo - kamerový systém.pdf
49/2019 29. 4. 2019 / 15. 4. 2019 za internet 4/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
10/2019 15. 4. 2019 / 15. 4. 2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99 PDF icon Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.pdf
48/2019 29. 4. 2019 / 8. 4. 2019 za telefón 04/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 30,00
9/2019 4. 4. 2019 / 4. 4. 2019 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 70 000,00 PDF icon Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere.pdf
8/2019 4. 4. 2019 / 4. 4. 2019 Dodatok č. 6 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 15 000,00 PDF icon Dodatok č. 6 k zmluve o úvere.pdf, PDF icon VOP pre podnikateľov účinnosť od 15042019.pdf
47/2019 29. 4. 2019 / 4. 4. 2019 za vývoz kom. odpadu 03/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 122,33
11/2019 4. 4. 2019 / 4. 4. 2019 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 0,00 PDF icon Zmluva o založení pohľadávky.pdf
10/2019 4. 4. 2019 / 4. 4. 2019 Zmluva o vyplňovacom práve k bianke zmenke OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 0,00 PDF icon Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke.pdf
46/2019 29. 4. 2019 / 3. 4. 2019 za aktualizáciu programov 2019 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 572,40
45/2019 29. 4. 2019 / 3. 4. 2019 za aktualizáciu dát katastra TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 36,00
44/2019 29. 4. 2019 / 1. 4. 2019 za plyn 04/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 64,00
43/2019 10. 4. 2019 / 29. 3. 2019 registračný poplatok za doménu - vyúčtovanie Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 0,00
42/2019 10. 4. 2019 / 29. 3. 2019 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
7/2019 28. 3. 2019 / 28. 3. 2019 Zmluva o dielo na revitalizáciu verejných priestranstiev Ing. Štefan Vilga, Spišská Belá 43417663 1 800,00 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
41/2019 10. 4. 2019 / 28. 3. 2019 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 442,78
6/2019 26. 3. 2019 / 26. 3. 2019 Zmluva o OTP Premium konte OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 0,00 PDF icon Zmluva o OTP Premium konte.pdf
40/2019 10. 4. 2019 / 26. 3. 2019 za stĺpiky na oplotenie cintorína PLOTY SKALA, s.r.o., Smrdáky 46614478 43,16
39/2019 10. 4. 2019 / 22. 3. 2019 za servis a údržby kopírky IKARO, s.r.o., Prešov 31656544 149,74
38/2019 18. 3. 2019 / 12. 3. 2019 za vodu od 6.12.2018 - 6.3.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 3,92
37/2019 18. 3. 2019 / 12. 3. 2019 za internet 3/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
36/2019 18. 3. 2019 / 12. 3. 2019 registračný poplatok za webovú doménu - záloha Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 14,28
35/2019 18. 3. 2019 / 11. 3. 2019 za štatistické hlásenia za rok 2018 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 87,80
34/2019 18. 3. 2019 / 11. 3. 2019 členský príspevok na rok 2019 SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará Ľubovňa 42234182 315,00
5/2019 8. 3. 2019 / 8. 3. 2019 Zmluva o dielo PD vodovod a kanalizácia MARMI spol s r.o. 36457868 1 980,00 PDF icon Zmluva o dielo Marmi.pdf
33/2019 18. 3. 2019 / 7. 3. 2019 za internet 2/2019 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
32/2019 18. 3. 2019 / 7. 3. 2019 za telefón 03/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 20,00
31/2019 18. 3. 2019 / 6. 3. 2019 za vlajku SR a štátny znak SR Megatlač s.r.o., Ružomberok 51244489 23,50
30/2019 18. 3. 2019 / 4. 3. 2019 za kontrolu hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa 48121347 8,64
29/2019 18. 3. 2019 / 4. 3. 2019 za vývoz kom. odpadu 02/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 133,01
28/2019 18. 3. 2019 / 1. 3. 2019 za plyn 03/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 116,00
27/2019 18. 3. 2019 / 27. 2. 2019 rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Lechnica EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bratislava 44618981 12 204,00
26/2019 18. 3. 2019 / 27. 2. 2019 prenájom plošiny pri odstraňovaní miestneho rozhlasu Ján Gorlický ml., Matiašovce 41982011 220,00
4/2019 22. 2. 2019 / 22. 2. 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce 42078415 62,52 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf
3/2019 22. 2. 2019 / 22. 2. 2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s., Bratislava 35979798 0,00 PDF icon Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
25/2019 18. 3. 2019 / 19. 2. 2019 členský príspevok na rok 2019 Regionálne združenie tatr. a podtatr. obcí, Spišská Belá 31955151 45,65
24/2019 18. 3. 2019 / 14. 2. 2019 podiel na strate ČOV za rok 2018 Obec Červený Kláštor 00326135 1 416,42
23/2019 21. 2. 2019 / 7. 2. 2019 za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS za rok 2019 LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa 48121347 360,00
22/2019 21. 2. 2019 / 7. 2. 2019 za vývoz kom. odpadu 01/2019 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 185,60
21/2019 21. 2. 2019 / 6. 2. 2019 aktualizácia webovej stránky Jozef Vaško, Spišská Belá 48150339 18,00
20/2019 21. 2. 2019 / 5. 2. 2019 za telefón 01/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 11,42
2/2019 5. 2. 2019 / 5. 2. 2019 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 0,00 PDF icon Dohoda o aktivácii UoZ.pdf
19/2019 21. 2. 2019 / 5. 2. 2019 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 70,20
18/2019 21. 2. 2019 / 1. 2. 2019 za odhrňovanie snehu DUNAJEC s.r.o., Spišská Stará Ves 36479781 684,00
17/2019 21. 2. 2019 / 1. 2. 2019 za el. energiu 1.1.2019-28.2.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 338,00