VROV

číslo Dátum zverejnenia / doručenia Predmet Partner IČO Suma v € Príloha
9/2024 11. 4. 2024 / 11. 4. 2024 Kúpna zmluva - Novostavba MŠ vybavenie DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201 23 920,37 PDF icon Zmluva Drevokom Slovakia s.r.o..pdf
45/2024 4. 4. 2024 / 4. 4. 2024 PL 3/2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 15,80
44/2024 4. 4. 2024 / 4. 4. 2024 Členský príspevok 2024 Tatry - Pieniny LAG Sp.St.Ves 42085284 129,00
43/2024 4. 4. 2024 / 4. 4. 2024 Internet 4/2024 COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
42/2024 3. 4. 2024 / 3. 4. 2024 TKO 3/2024 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 218,29
41/2024 3. 4. 2024 / 3. 4. 2024 Zimná údržba ciest ZAMAGRO s.r.o. 36473553 273,00
40/2024 2. 4. 2024 / 2. 4. 2024 Plyn 4/2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 168,00
39/2024 2. 4. 2024 / 2. 4. 2024 Výkon odbornej činnosti - VO INPRO POPRAD,s.r.o. 36501476 1 560,00
8/2024 26. 3. 2024 / 26. 3. 2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 1 400,00 PDF icon Zmluva č. 1424 413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.pdf
7/2024 19. 3. 2024 / 19. 3. 2024 Zmluva o Municipálnom úvere - dodatok č. 2 (predĺženie splatnosti) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 PDF icon Zmluva o Municipálnom úvere - dodatok č.2.pdf
38/2024 19. 3. 2024 / 19. 3. 2024 Vyúčtovacia faktúra - doména Webglobe a.s. Bratislava 52486567 0,00
6/2024 18. 3. 2024 / 18. 3. 2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Zdravotné stredisko Mesto Spišská Stará Ves 00326526 258,00 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (1).pdf
37/2024 18. 3. 2024 / 18. 3. 2024 Odmeny výkonným umelcom za ver.prenos prostr. verej. rozhlasu SLOVGRAM Bratislava 17310598 38,40
36/2024 18. 3. 2024 / 18. 3. 2024 Elektrina 2/2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 41,56
35/2024 18. 3. 2024 / 18. 3. 2024 Oprava kamerového systému Ing. Peter Fedor - Security Equipment, Stará Ľubovňa 47766468 174,00
34/2024 15. 3. 2024 / 15. 3. 2024 Licencia mzdy, majetok 2024 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 606,00
33/2024 14. 3. 2024 / 14. 3. 2024 Vodné 12/2023-3/2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 0,00
32/2024 12. 3. 2024 / 12. 3. 2024 Reg. poplatok doména - záloh.faktúra Webglobe a.s. Bratislava 52486567 16,79
31/2024 12. 3. 2024 / 12. 3. 2024 Nákup techniky pre údržbu ver. zelene v obci Lechnica B5 Centrum s.r.o., Kežmarok 50160435 6 590,40
5/2024 11. 3. 2024 / 11. 3. 2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 35979798 PDF icon Zmluva o zabez. systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov (1).pdf
4/2024 7. 3. 2024 / 7. 3. 2024 Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 129,60 PDF icon Zmluva o systémovej podpore Topset.pdf
30/2024 7. 3. 2024 / 7. 3. 2024 Oprava PC WEBKVALITA s.r.o. ,Košice 46775773 95,00
29/2024 7. 3. 2024 / 7. 3. 2024 Aktualizácia dát katastra TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 46919805 36,00
28/2024 5. 3. 2024 / 5. 3. 2024 PL 2/2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 29,99
3/2024 4. 3. 2024 / 4. 3. 2024 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa 10769676 584 492,40 PDF icon Zmluva o dielo - Novostavba MŠ.pdf
3/1/2024 4. 3. 2024 / 4. 3. 2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa 10769676 PDF icon Dodatok č. 1 k ZOD MŠ.pdf
27/2024 4. 3. 2024 / 4. 3. 2024 Internet 3/2024 COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
26/2024 1. 3. 2024 / 1. 3. 2024 Plyn 3/2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 307,00
25/2024 1. 3. 2024 / 1. 3. 2024 Vývoz TKO 2/2024 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 257,40
24/2024 23. 2. 2024 / 23. 2. 2024 Autorská odmena za ver.použitie hud. diel SOZA Bratislava 00178454 20,16
23/2024 21. 2. 2024 / 21. 2. 2024 Fa za služby - organizácia VO INPRO POPRAD,s.r.o. 36501476 960,00
22/2024 21. 2. 2024 / 21. 2. 2024 Fa za služby - ohlásenie, evidenčné listy EKOS Stará Ľubovňa 36168475 164,96
21/2024 20. 2. 2024 / 20. 2. 2024 Elektrina 1/2024 OcÚ Východoslovenská energetika a.s. 44483767 55,51
20/2024 20. 2. 2024 / 20. 2. 2024 Fa za doménu lechnica.sk Webglobe a.s. Bratislava 52486567 16,79
19/2024 15. 2. 2024 / 15. 2. 2024 Poplatok za vedenie majetkového účtu 2023 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 72,00
18/2024 8. 2. 2024 / 8. 2. 2024 Členský príspevok 2024 Sev. Spiš - Pieniny Stará Ľubovňa 42234182 387,00
2/2024 7. 2. 2024 / 7. 2. 2024 Zmluva o dielo ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 214 555,58 PDF icon ZoD VaK.pdf
17/2024 6. 2. 2024 / 6. 2. 2024 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 28,61
16/2024 6. 2. 2024 / 6. 2. 2024 Internet 2/2024 COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
15/2024 5. 2. 2024 / 5. 2. 2024 Zabezpečenie funkcie technika PO a BOZP LIVONEC SK, s.r.o, Stará Ľubovňa 48121347 360,00
14/2024 5. 2. 2024 / 5. 2. 2024 Elektrina 1-2/2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 372,00
13/2024 1. 2. 2024 / 1. 2. 2024 Vývoz TKO 1/2024 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 244,36
12/2024 1. 2. 2024 / 1. 2. 2024 Plyn 2/2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 326,00
11/2024 1. 2. 2024 / 1. 2. 2024 Spotrebný materiál WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves 36516244 58,00
10/2024 24. 1. 2024 / 24. 1. 2024 Spotrebný materiál - farby do tlačiarne WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves 36516244 203,58
9/2024 23. 1. 2024 / 23. 1. 2024 Plyn 1/2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 336,00
8/2024 15. 1. 2024 / 15. 1. 2024 Elektrina 12/2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 56,11
7/2024 15. 1. 2024 / 15. 1. 2024 Vyúčtovanie plynu 2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -244,17
6/2024 8. 1. 2024 / 8. 1. 2024 Vyúčtovanie elektriny 2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 120,28
5/2024 5. 1. 2024 / 5. 1. 2024 Členský príspevok 2024 Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 31955151 54,96
4/2024 5. 1. 2024 / 5. 1. 2024 Internet 1/2024 COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
3/2024 5. 1. 2024 / 5. 1. 2024 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
1/2024 3. 1. 2024 / 3. 1. 2024 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Mesto Spišská Stará Ves a obce Zamaguria 0,00 PDF icon Spolocny stavebny urad.pdf
2/2024 2. 1. 2024 / 2. 1. 2024 Internet COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
1/2024 2. 1. 2024 / 2. 1. 2024 Stočné 2023 - 2. časť Obec Červený Kláštor 00326135 2 796,37
141/2023 31. 12. 2023 / 31. 12. 2023 Predplatné 2024 Zamagurské noviny RAMAGU o.z. Spišská Stará Ves 42232473 130,00
140/2023 31. 12. 2023 / 31. 12. 2023 Vývoz komunálneho odpadu Ekos spol. s r.o. 36168475 205,50
40/2023 29. 12. 2023 / 29. 12. 2023 Dohoda o ukončení zmluvy (stavebný úrad) Mesto Kežmarok 00326283 0,00 PDF icon Dohoda o ukončení zmluvy.pdf
139/2023 29. 12. 2023 / 29. 12. 2023 Členský príspevok 2024 Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí,so sídlom v Štrbe 31954502 30,96
138/2023 28. 12. 2023 / 28. 12. 2023 Stočné 2023 - 1. časť Obec Červený Kláštor 00326135 2 600,00
39/2023 22. 12. 2023 / 22. 12. 2023 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie EF NP Environmentálny fond, Bratislava 30796491 0,00 PDF icon Dodatok č2.pdf
137/2023 21. 12. 2023 / 21. 12. 2023 Fa za materiál ( vianočná výzdoba) Decor Factory,Málinec 47161761 126,00
136/2023 21. 12. 2023 / 21. 12. 2023 Fa za služby Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 48,00
38/2023 18. 12. 2023 / 18. 12. 2023 Zmluva o poskytovaní údajov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 PDF icon Zmluva o poskytovaní údajov PVPS.pdf
135/2023 15. 12. 2023 / 15. 12. 2023 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767 15,19
134/2023 14. 12. 2023 / 14. 12. 2023 Vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 0,00
37/2023 5. 12. 2023 / 5. 12. 2023 Dohoda č. 23/46/010/1 o pomoci v hmot. núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 PDF icon Dohodač 23-46-010-1.pdf
133/2023 5. 12. 2023 / 5. 12. 2023 Členský príspevok 2024 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 53,50
132/2023 4. 12. 2023 / 4. 12. 2023 Internet COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
131/2023 4. 12. 2023 / 4. 12. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
130/2023 4. 12. 2023 / 4. 12. 2023 Vývoz komunálneho odpadu EKOS Stará Ľubovňa 36168475 229,56
129/2023 1. 12. 2023 / 1. 12. 2023 Plyn 12/2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 491,00
128/2023 27. 11. 2023 / 27. 11. 2023 Vyúčtovanie elektriny 1.1.-22.11.2023 preplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -155,82
127/2023 27. 11. 2023 / 27. 11. 2023 Členský príspevok 2023 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701 51,60
36/2023 23. 11. 2023 / 23. 11. 2023 Zmluva č. 230111 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava 30796491 194 829,00 PDF icon Zmluva23011108U01.pdf
35/2023 21. 11. 2023 / 21. 11. 2023 Poistná zmluva PPV Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 32,00 PDF icon Poistná zmluva PPV.pdf
126/2023 21. 11. 2023 / 21. 11. 2023 Vývoz komunálneho odpadu 9/2023 EKOS Stará Ľubovňa 36168475 249,60
34/2023 20. 11. 2023 / 20. 11. 2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 20/2019 ARPROG, Poprad 36168335 PDF icon Dohoda o ukončení ZoD 20-2019.pdf
125/2023 20. 11. 2023 / 20. 11. 2023 Oprava kotla OcÚ Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn Veľký Lipník 35399244 283,44
33/2023 16. 11. 2023 / 16. 11. 2023 Zmluva o dodávke elektriny Energie2 a.s., Bratislava 46113177 PDF icon Zmluva o dodávke elektriny.pdf
124/2023 16. 11. 2023 / 16. 11. 2023 Fa za materiál KOPYR s.r.o., Galanta 36365017 94,90
32/2023 14. 11. 2023 / 14. 11. 2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie EF NP Environmentálny fond, Bratislava 30796491 PDF icon Dodatok k zmluve o podpore formou dotácie EF NP.pdf
31/2023 13. 11. 2023 / 13. 11. 2023 Zmluva o bežnom účte na dotácie - EF NP VÚB a.s., Bratislava 31320155 PDF icon Zmluva BÚ dotácie EF NP.pdf
30/2023 13. 11. 2023 / 13. 11. 2023 Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu - Národné parky Environmentálny fond, Bratislava 30796491 6 259,00 PDF icon Zmluva o dotácii EF NP.pdf
123/2023 6. 11. 2023 / 6. 11. 2023 Internet COMP-SHOP s.r.o., Bytča 36800015 9,99
122/2023 6. 11. 2023 / 6. 11. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
121/2023 3. 11. 2023 / 3. 11. 2023 Vývoz komunálneho odpadu EKOS Stará Ľubovňa 36168475 354,36
120/2023 3. 11. 2023 / 3. 11. 2023 Elektrina 9-11/2023 Východoslovenská distribučná a.s., Košice 44483767 570,00
119/2023 2. 11. 2023 / 2. 11. 2023 Plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 417,00
118/2023 23. 10. 2023 / 23. 10. 2023 Posúdenie projektu Novostavba MŠ Technická inšpekcia, Košice 36653004 258,00
117/2023 23. 10. 2023 / 23. 10. 2023 Nákup termostatu - OÚ PVM systém, Kúty 54519136 71,45
116/2023 23. 10. 2023 / 23. 10. 2023 Vývoz veľkoobjemového a nebez. odpadu EKOS Stará Ľubovňa 36168475 506,12
115/2023 17. 10. 2023 / 17. 10. 2023 Fa za Office 2021 WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves 36516244 254,69
114/2023 16. 10. 2023 / 16. 10. 2023 Fa za vyjadrenie k projektovej dokumentácii Novostavba MŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968 144,00
29/2023 13. 10. 2023 / 13. 10. 2023 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s., Košice 36599361 PDF icon ZOP k ziadosti c. NPP_10266_2023.pdf
113/2023 13. 10. 2023 / 13. 10. 2023 Zálohová faktúra za pripoj. poplatok Východoslovenská distribučná a.s., Košice 36599361 273,00
112/2023 9. 10. 2023 / 9. 10. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 24,98
111/2023 9. 10. 2023 / 9. 10. 2023 Telefón PL Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 19,99
110/2023 9. 10. 2023 / 9. 10. 2023 Faktúra za plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 252,00
109/2023 9. 10. 2023 / 9. 10. 2023 Vyjadrenie k novostavbe MŠ Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 30,00