VROV

číslo Dátum zverejnenia / doručenia Predmet Partner IČO Suma v € Príloha
53/2018 16. 5. 2018 / 2. 5. 2018 za el. energiu 1.3.2018-31.5.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 302,00
52/2018 16. 5. 2018 / 2. 5. 2018 za plyn 05/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 40,00
51/2018 16. 5. 2018 / 24. 4. 2018 nákup ochranných pracovných prostriedkov Jaroslav Kočinský, Spišská Stará Ves 35214970 258,77
50/2018 16. 5. 2018 / 19. 4. 2018 registračný poplatok za doménu - vyúčtovanie Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 0,00
49/2018 16. 5. 2018 / 17. 4. 2018 náhradné diela a materiál na krovinorez A.M.A SLOVAKIA s.r.o. Ladomerská Vieska 36646601 93,25
48/2018 16. 5. 2018 / 13. 4. 2018 registračný poplatok za doménu - záloha Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 9,48
5/2018 12. 4. 2018 / 12. 4. 2018 dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s., Bratislava 36979798 0,00 PDF icon Dodatok k Zmluve s NaturPack.pdf
47/2018 16. 5. 2018 / 12. 4. 2018 za internet 4/2018 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
46/2018 17. 4. 2018 / 9. 4. 2018 za vývoz kom. odpadu 03/2018 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 129,14
45/2018 17. 4. 2018 / 9. 4. 2018 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
44/2018 17. 4. 2018 / 6. 4. 2018 za telefón 3/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 20,18
4/2018 6. 4. 2018 / 6. 4. 2018 dotácia na zabezpečenie DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 1 400,00 PDF icon Zmluva o poskytnutní dotácie DPO.pdf
43/2018 17. 4. 2018 / 5. 4. 2018 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 622,78
42/2018 17. 4. 2018 / 3. 4. 2018 za plyn 04/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 105,00
3/2018 28. 3. 2018 / 28. 3. 2018 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 11 868,84 PDF icon Dohoda s UPSVR.pdf
41/2018 17. 4. 2018 / 26. 3. 2018 odmena výkonným umelcom za verejný prenos zvukovo-obrazových záznamov cez verejný rozhlas SLOVGRAM, Bratislava 17310598 38,50
2/2018 26. 3. 2018 / 26. 3. 2018 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 30794323 75 219,61 PDF icon Zmluva.pdf
40/2018 17. 4. 2018 / 22. 3. 2018 členský príspevok na rok 2018 SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará Ľubovňa 42234182 312,50
39/2018 17. 4. 2018 / 21. 3. 2018 členský príspevok na rok 2018 "Tatry - Pieniny LAG", Spišská Stará Ves 42085284 50,60
38/2018 17. 4. 2018 / 19. 3. 2018 za archívne krabice Eco-Pack, a.s., Prešov 36462241 39,60
37/2018 26. 3. 2018 / 12. 3. 2018 za internet 3/2018 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
35/2018 26. 3. 2018 / 8. 3. 2018 za vodu od 5.12.2017-5.3.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 3,92
34/2018 26. 3. 2018 / 5. 3. 2018 za telefón 2/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
33/2018 26. 3. 2018 / 2. 3. 2018 odmena na základe Zmluvy o dielo Premier Consulting EU, s.r..o., Komárno 48231657 4 791,92
32/2018 26. 3. 2018 / 1. 3. 2018 členský príspevok na rok 2018 Regionálne združenie tatr. a podtatr. obcí, Spišská Belá 31955151 45,65
31/2018 26. 3. 2018 / 1. 3. 2018 za plyn 03/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 191,00
30/2018 26. 3. 2018 / 26. 2. 2018 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 45,36
29/2018 26. 3. 2018 / 26. 2. 2018 za stĺpiky na smerovníky na Singletrails Ján Tomaľa, Spišské Hanušovce 37241737 282,00
28/2018 2. 3. 2018 / 19. 2. 2018 za aktualizáciu programov TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 36,00
27/2018 2. 3. 2018 / 14. 2. 2018 za aktualizáciu programov TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 572,40
26/2018 2. 3. 2018 / 14. 2. 2018 za kontrolu hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa 48121347 8,64
25/2018 2. 3. 2018 / 12. 2. 2018 za internet 2/2018 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
24/2018 2. 3. 2018 / 9. 2. 2018 za letáky na Singletrails MediaCare, s.r.o., Kežmarok 46211284 63,00
23/2018 2. 3. 2018 / 8. 2. 2018 za vývoz kom. odpadu 02/2018 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 204,74
22/2018 2. 3. 2018 / 7. 2. 2018 odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava 00178454 14,28
21/2018 2. 3. 2018 / 7. 2. 2018 za telefón 2/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 20,29
20/2018 2. 3. 2018 / 5. 2. 2018 za el. energiu 1.1.2018-28.2.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 302,00
19/2018 2. 3. 2018 / 2. 2. 2018 za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS za rok 2018 LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa 48121347 360,00
18/2018 2. 3. 2018 / 1. 2. 2018 za plyn 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 202,00
1/2018 1. 2. 2018 / 1. 2. 2018 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok 30794536 PDF icon Dohoda ÚPSVAR.pdf
17/2018 2. 3. 2018 / 29. 1. 2018 podiel na strate ČOV za rok 2017 Obec Červený Kláštor 00326135 751,06
16/2018 30. 1. 2018 / 26. 1. 2018 za mapu VKÚ- vyúčtovanie VKÚ Harmanec,s.r.o., Kynceľová 46747770 0,00
15/2018 30. 1. 2018 / 26. 1. 2018 za registráciu a prevádzku webovej stránky - vyúčtovanie Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 0,00
14/2018 30. 1. 2018 / 23. 1. 2018 za aktualizáciu programov TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 4,20
13/2018 30. 1. 2018 / 22. 1. 2018 za nasadenie nového programu TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 48,00
12/2018 30. 1. 2018 / 18. 1. 2018 za mapu VKÚ- záloha VKÚ Harmanec,s.r.o., Kynceľová 46747770 55,00
11/2018 30. 1. 2018 / 17. 1. 2018 vyúčtovanie plynu za rok 2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 62,67
9/2018 30. 1. 2018 / 16. 1. 2018 za plyn 1/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 209,00
10/2018 30. 1. 2018 / 16. 1. 2018 za registráciu a prevádzku webovej stránky - záloha Webglobe-Yegon, s.r.o., Bratislava 36306444 44,28
8/2018 30. 1. 2018 / 15. 1. 2018 vyúčtovanie el. energie za rok 2017 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 -63,00
7/2018 30. 1. 2018 / 15. 1. 2018 za štatistické hlásenia za rok 2017 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 97,18
6/2018 30. 1. 2018 / 12. 1. 2018 za internet 1/2018 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
5/2018 30. 1. 2018 / 8. 1. 2018 za krúžkové viazače Alemat.cz, spol. s r.o., Tábor 28159233 126,26
4/2018 30. 1. 2018 / 5. 1. 2018 za vývoz kom. odpadu 12/2017 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 117,71
3/2018 30. 1. 2018 / 5. 1. 2018 za telefón 1/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
2/2018 30. 1. 2018 / 4. 1. 2018 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
1/2018 30. 1. 2018 / 2. 1. 2018 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 450,18
19/2017 30. 12. 2017 / 30. 12. 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce BIOTOP - Anna Nacher, Kraków 100,00 PDF icon Zmluva o poskytovaní dotácií - BIOTOP Nacher.pdf
18/2017 28. 12. 2017 / 28. 12. 2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stolárstvo Tomaľa - Švienty PDF icon Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.pdf
141/2017 31. 12. 2017 / 20. 12. 2017 Členský príspevok r. 2017 Severný Spiš - Pieniny, Stará Ľubovňa 42234182 1 452,00
140/2017 8. 1. 2018 / 20. 12. 2017 členské za rok 2017 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Sp.Stará Ves 37780701 40,00
139/2017 31. 12. 2017 / 18. 12. 2017 Predplatné mesačníka Zamagurské noviny Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves 42232473 120,00
138/2017 31. 12. 2017 / 13. 12. 2017 internet 12/2017 Prvá internetová s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
137/2017 31. 12. 2017 / 13. 12. 2017 Územný plán - prieskumy a rozbory, KEP Architektonické štúdio ATRIUM s.r.o., Košice 44263970 1 800,00
136/2017 8. 1. 2018 / 11. 12. 2017 za čestné uznanie TOPA SPORT, s.r.o., Bardejov 36500623 33,80
135/2017 8. 1. 2018 / 8. 12. 2017 za vodu od 5.9 -4.12.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 3,92
134/2017 8. 12. 2017 / 6. 12. 2017 za telefón 11/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
133/2017 8. 12. 2017 / 5. 12. 2017 za divadelné predstavenie na Deň obce OZ Cililing, Prešov 42228531 180,00
132/2017 8. 12. 2017 / 5. 12. 2017 za obecné vlajky Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Huncovce 17116864 76,80
17/2017 4. 12. 2017 / 4. 12. 2017 Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 0,00 PDF icon Dohoda podľa § 10.pdf
131/2017 8. 12. 2017 / 4. 12. 2017 za vývoz kom. odpadu 11/2017 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 122,45
130/2017 8. 12. 2017 / 1. 12. 2017 za plyn 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 130,00
129/2017 8. 12. 2017 / 29. 11. 2017 za vývoz VOO a NO EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 418,88
1/2017 29. 11. 2017 / 29. 11. 2017 Mapy VKU Harmanec s.r.o. 46747770 115,50 PDF icon Scan+29+nov+2017+12_35.pdf
16/2017 16. 11. 2017 / 16. 11. 2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP LIVONEC SK s.r.o., Bratislava, OZ Stará Ľubovňa 48121347 PDF icon Dodatok Livonec.pdf
128/2017 27. 11. 2017 / 13. 11. 2017 stočné za rok 2017 Obec Červený Kláštor 00326135 2 960,33
127/2017 27. 11. 2017 / 13. 11. 2017 za internet 11/2017 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
126/2017 27. 11. 2017 / 9. 11. 2017 za koncové úchytky na plot na cintoríne Mplot, s.r.o., Trnava 46573381 68,00
125/2017 27. 11. 2017 / 8. 11. 2017 vodné od 2.6.-4.9.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,, Poprad 36500968 7,22
124/2017 27. 11. 2017 / 8. 11. 2017 za el. energiu 1.9.-30.11.2017 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 308,00
123/2017 13. 11. 2017 / 6. 11. 2017 za vývoz kom. odpadu 10/2017 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 360,46
122/2017 13. 11. 2017 / 6. 11. 2017 za telefón 10/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
121/2017 13. 11. 2017 / 2. 11. 2017 za plyn 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 111,00
120/2017 13. 11. 2017 / 2. 11. 2017 za biele vrecia na kom. odpad EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 42,96
15/2017 30. 10. 2017 / 30. 10. 2017 Kúpna zmluva Jozef Gledjura, Iveta Glejdurová 110,00 PDF icon Kúpna zmluva.pdf
119/2017 13. 11. 2017 / 30. 10. 2017 za kovanú bránu na cintorín NEUPAUER, s.r..o.,, Chmeľnica 36495115 780,00
118/2017 13. 11. 2017 / 30. 10. 2017 za stravné lístky - vyúčtovanie DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 0,00
117/2017 13. 11. 2017 / 27. 10. 2017 za materiál na oplotenie cintorína EKOSPOL RECYCLING, s. r. o., Spišská Stará Ves 43984649 389,92
116/2017 13. 11. 2017 / 26. 10. 2017 za stravné lístky - záloha DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 246,18
115/2017 13. 11. 2017 / 23. 10. 2017 za panely a stĺpiky na cintorín - vyúčtovanie PLOTY SKALA, s.r.o., Smrdáky 46614478 0,00
114/2017 13. 11. 2017 / 13. 10. 2017 za internet 10/2017 Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99
113/2017 23. 10. 2017 / 5. 10. 2017 za vývoz kom. odpadu 09/2017 EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa 36168475 136,19
112/2017 23. 10. 2017 / 5. 10. 2017 za telefón 09/2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 19,99
111/2017 23. 10. 2017 / 3. 10. 2017 za úchytky na pletivo na cintorín Mplot, s.r.o., Trnava 46573381 364,50
110/2017 23. 10. 2017 / 3. 10. 2017 za geodetické práce na cintoríne Ing. Ján Furcoň, Spišská Stará Ves 34630317 48,00
109/2017 23. 10. 2017 / 3. 10. 2017 za materiál na Singletrails EKOSPOL RECYCLING, s. r. o., Spišská Stará Ves 43984649 193,92
108/2017 23. 10. 2017 / 3. 10. 2017 za bránky na cintorín UNITOOLS, s. r.o., Trebišov 47555670 418,80
107/2017 23. 10. 2017 / 3. 10. 2017 za zemný vrták Fiskars ELEKTROSPED, a.s., Bratislava 35765038 58,70
106/2017 23. 10. 2017 / 2. 10. 2017 za stĺpiky a panely na oplotenie cintorína- záloha PLOTY SKALA, s.r.o., Smrdáky 46614478 4 054,18
105/2017 23. 10. 2017 / 2. 10. 2017 za plyn 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 35815256 67,00