Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 2/2015 o verejnom poriadku VZN VZN č. 2-2015 o verejnom poriadku.pdf
VZN č. 1/2015 o ostatných poplatkoch VZN VZN č. 1-2015 o ostatných poplatkoch.pdf
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach VZN VZN č. 1-2013 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach VZN VZN 1-2012 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovania povodňového plánu záchranných prác VZN VZN č.1-2011 povodňový plán záchranných prác.pdf
VZN č. 1/2010 o miestnych daniach VZN VZN č. 1-2010 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach VZN VZN č. 2-2009 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatku VZN VZN č.1-2008 o miestnych daniach.pdf

Stránky