Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
Uznesenie Zápisnice a uznesenia Uznesenie z 13. 2. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 12. 12. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 30. 9. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 24. 7. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 9. 5. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 1. 3. 2019.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 13. 2. 2019.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia Uznesenie z 13. 12. 2018.pdf
Uznesenie Zápisnice a uznesenia Uznesenie z ustanovujúcho zasadnutia OZ 2018.pdf
Zápisnica Zápisnice a uznesenia Zápisnica z 13. 12. 2018.pdf

Stránky