Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach VZN VZN č. 1 - 2018 o miestnych daniach.pdf
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev - Návrh VZN VZN o názve verejných priestranstiev - Návrh.pdf
VZN o miestnych daniach na rok 2019 - návrh VZN Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2019.pdf
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach VZN VZN č. 2-2016 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi VZN VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov VZN VZN č. 7-2015 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
VZN č. 6/2015 o miestnych daniach VZN VZN č. 6-2015 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 5/2015 o trhovom poriadku VZN VZN č. 5-2015 o trhovom poriadku.pdf
VZN č. 4/2015 o určení času predaja a prevádzky služieb VZN VZN č. 4-2015 o čase predaja.pdf
VZN č. 3/2015 o ostatných poplatkoch VZN VZN č. 3-2015 o ostatných poplatkoch.pdf

Stránky