Upozorňujeme občanov na pohyb medveďa hnedého v blízkosti obydlí v lokalite Smerdžonka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť aj pri vstupe do prírody.

V prípade výpadku elektriny môžete okrem oznámenia výpadku poruchovej službe VSD na čísle 0800 123 332 využiť aj nasledujúci link:

Stránky