Na testovanie sa môžete registrovať cez tento link:

Samosčítanie obyvateľov 2021 bude prebiehať v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021

Ako sa sčítať nájdete v nasledujúcom odkaze:

Hlavným a rozhodujúcim dôvodom je zníženie príjmov kraja ako následok pandémie Covid-19.

Stránky