ZMENA SÍDLA DVOCH ODBOROV OKRESNÉHO ÚRADU

Pozemkový a lesný odbor a tiež odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Kežmarok zmenili sídlo a po novom sídlia v budove bývalej Polície pri benzínke. Viac info v priloženom liste.

Kategoria: 
úradná tabuľa