Zverejnenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023

Kategoria: 
úradná tabuľa