Zverejnenie e-mailovej adresy pre delegovanie členov do volebných komisií pre voľby do NR SR 2023

Kategoria: 
úradná tabuľa