Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadov za rok 2020 a sadzby poplatku na rok 2021 za uloženie komunálnych odpadov na skládke

Kategoria: 
úradná tabuľa