Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO - Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie "Novostavba materskej školy v obci Lechnica"

Kategoria: 
Verejné obstarávanie