Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote na území obce Lechnica- Návrh

Kategoria: 
úradná tabuľa