Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lechnica- Návrh

Kategoria: 
úradná tabuľa