Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev - Návrh

Kategoria: 
úradná tabuľa