SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 - INFORMÁCIE

Samosčítanie obyvateľov 2021 bude prebiehať v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021

Ako sa sčítať nájdete v nasledujúcom odkaze:

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Po termíne ukončenia samosčítania bude nasledovať asistované sčítanie od 1.4.2021 do 31.10.2021

Kategoria: 
úradná tabuľa