SÚHRN OPATRENÍ, USMERNENÍ A ODPORÚČANÍ V SÚVISLOSTI S COVID 19