Príkaz prednostky OÚ č. 1/2024 - vyhlásenie mimoriadnej situácie na území okresu Kežmarok

Kategoria: 
úradná tabuľa