Oznam Rímskokatolického farského úradu Lechnica

Hlavný hygienik SR opäť povolil verejné slávenie bohoslužieb s prísnymi hygienickými podmienkami.
Pripomínam a zdôrazňujem, že verejná liturgia je stále dobrovoľná. Mimoriadny stav pokračuje, to znamená, že neúčasť na svätých omšiach v nedele a v prikázané sviatky nie je ťažkým hriechom. Vyzývam chorých a starších veriacich, aby dobre zvážili svoju prítomnosť v kostole s ostatnými. 
Tí, ktorí sú v povinnej karanténe, alebo tí, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, sa nesmú verejnej bohoslužby zúčastňovať.
Pri vstupe do kostola je nutné mať na tvári ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, čo najmenej sa dotýkať predmetov, nepoužívať „spoločné“ knihy, či ružence a nenechávať na laviciach po sebe žiadne predmety. Sväté prijímanie sa bude dávať do rúk, nie do úst. Na sedenie treba zaujať vyznačené miesta. Pri státi, sedení a v rade na sväté prijímanie musíme dodržiavať dvojmetrový odstup.
Sväté omše najbližšie dni budú takto:
vo štvrtok 7.mája v Kláštore o 17.00 hod,
v piatok 8.mája v Lechnici o 18.00 hod.
v sobotu 9.mája o pol ôsmej ráno v Kláštore.
V nedeľu 10.mája budú tri sväté omše
o pol ôsmej ráno v Lechnici – na túto svätú omšu pozývam zvlášť starších ako 65ročných, v Kláštore o deviatej
a potom v Lechnici o 10.30 hod. Večerná svätá omša v nedeľu nebude.

Kategoria: 
úradná tabuľa