Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PRE REGIÓN ZAMAGURIA

Konzultácie:   Podľa § 63 zákona SNR č.24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa konzultácie k tomuto strategickému dokumentu uskutočnia dňa 8.12.2020 o 09.30 hod. na Okresnom úrade Kežmarok, odbore starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok.
 

Kategoria: 
úradná tabuľa