Oznámenie o plánovanom výrube NN vedenia

Kategoria: 
úradná tabuľa