Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov pre občanov, ktorým bol zrušený pobyt na konkrétnej adrese, a ktorí majú pobyt evidovaný na adrese Lechnica

Kategoria: 
úradná tabuľa