Návrh VZN č. 1/2021 o záväznej časti Územného plánu obce Lechnica

Kategoria: 
úradná tabuľa