Most v obci Lechnica

Obec Lechnica bola úspešná pri žiadosti o dotáciu na projekt "MOST V OBCI LECHNICA". Výška financovania z EPFRV/ŠR SR je 75 219,61 EUR.

Kategoria: 
projekty