úradná tabuľa

Oznam Rímskokatolického farského úradu Lechnica

Hlavný hygienik SR opäť povolil verejné slávenie bohoslužieb s prísnymi hygienickými podmienkami.
Pripomínam a zdôrazňujem, že verejná liturgia je stále dobrovoľná. Mimoriadny stav pokračuje, to znamená, že neúčasť na svätých omšiach v nedele a v prikázané sviatky nie je ťažkým hriechom. Vyzývam chorých a starších veriacich, aby dobre zvážili svoju prítomnosť v kostole s ostatnými. 

Cestovné poriadky platné od 1.5.2020

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
 
Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.
 

Stránky