ÚPRAVA CESTOVNÝCH PORIADKOV

Hlavným a rozhodujúcim dôvodom je zníženie príjmov kraja ako následok pandémie Covid-19. Pre extrémny výpadok cestujúcich v roku 2020 a s ním spojený výpadok tržieb z cestovného, kraj musí upraviť financovanie pre rok 2020 – kedy nás čaká enormný nedoplatok pre spomenuté výpadky tržieb a cestujúcich a taktiež musí byť upravené financovanie pre rok 2021, kedy nevieme predpovedať vývoj počtu cestujúcich ani príjmov kraja. Z týchto dôvodov kraj pristupuje k znižovaniu dopravných výkonov v celom kraji u všetkých dopravcov. Toto znižovanie jazdného výkonu sa týka hlavne liniek, kde na základe dlhodobého sledovania nie sú cestujúci, to znamená spoje so žiadnymi cestujúcimi, súbežné spoje dvoch dopravcov, súbežné spoje s vlakovou dopravou (ak to kapacity umožňujú).
Dotknuté spoje prešli podrobnou analýzou a ich zrušenie by nemalo mať výrazne negatívny dopad na cestujúcu verejnosť.

Nové cestovné poriadky u jednotlivých dopravcov:
SAD Prešov, a.s. - https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14
SAD Humenné, a.s. - https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava
SAD Poprad, a.s - http://sadpp.sk/cestovne-poriadky/
BUS Karpaty, spol. s r. o. - http://www.buskarpaty.sk/index2.html
Nové platné cestovné poriadky budú dostupné 31.12.2020 na stránke www.cp.sk.
 

Kategoria: 
úradná tabuľa