Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote na území obce Lechnica VZN VZN č. 3-2019 o verejnom poriadku.pdf
VZN č. 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lechnica VZN VZN č. 2-2019 o čase predaja.pdf
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady VZN VZN č. 1-2019 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev VZN VZN č. 2 2018 o názve verejných priestranstiev.pdf
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach VZN VZN č. 1 - 2018 o miestnych daniach.pdf
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev - Návrh VZN VZN o názve verejných priestranstiev - Návrh.pdf
VZN o miestnych daniach na rok 2019 - návrh VZN Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2019.pdf
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach VZN VZN č. 2-2016 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi VZN VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov VZN VZN č. 7-2015 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf

Stránky