Dokumenty a tlačivá

Meno dokumentu Typ Dokument / Tlačivo
Rozpočet 2021 po schválení Rozpočty, uzávierky Rozpočet 2021 po schválení.pdf
Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Rozpočty, uzávierky ROZPOČET 2021-2023.pdf
Záverečný účet obce Lechnica za rok 2019 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2019.pdf
Rozpočet obce Lechnica na roky 2020-2022 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2020-2022.pdf
Návrh rozpočtu obce na roky 2020 -2022 Rozpočty, uzávierky Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022.pdf
PHSR verzia 2.0 iné Lechnica-PHSR-2015-2023.pdf
Výročná správa za rok 2018 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2018.pdf
Záverečný účet za rok 2018 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2018.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh.pdf
Rozpočet obce na roky 2019-2021 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2019-2021.pdf
Návrh rozpočtu obce na roky 2019 -2021 Rozpočty, uzávierky Návrh ozpočtu na rok 2019-2021.pdf
Výročná správa za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2017.pdf
Záverečný účet za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 Rozpočty, uzávierky Záverečný účet obce za rok 2017- návrh.pdf
Rozpočet na roky 2018-2020 Rozpočty, uzávierky Rozpočet 2018-2020.pdf
Výročná správa za rok 2016 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2016.pdf
Informácia pre verejnosť - CIVILNÁ OCHRANA Civilná ochrana Informácia pre verejnosť 2017.pdf
Výročná správa za rok 2015 Rozpočty, uzávierky Výročná správa obce rok 2015.pdf
Rozpočet obce na roky 2017-2019 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2017-2019 na vyvesenie.pdf
Rozpočet obce na roky 2016-2018 Rozpočty, uzávierky Rozpočet na rok 2016-2018.pdf