Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Všetký ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, vrátane vzorov kandidátnych listín, nájdete na stránke
http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Kategoria: 
voľby