Zmluvy

číslo dátum zverejnenia predmet partner IČO cena     dokument  
5/2017 7.2.2017 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o., Stupova 46919805 120,00     na stiahnutie  
4/2017 7.2.2017 Príkazná zmluva na zastupovanie obce  Ing.arch.Jozej Macko, Topoľovka   3 436,60     na stiahnutie  
3/2017 7.2.2017 Zmluva o dielo na vypracovanie Územného plánu obce Architektonické štúdio Atrium,sr.o., Košice 44263970 22 440,00     na stiahnutie  
2/2017 2.2.2017 Dodatok č. 1 k Dohode číslo 16/46/52A/162 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou doborovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536       na stiahnutie  
1/2017 18.1.2017 Zmluva o poskytovaní služieb LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava, OZ Stará Ľubovňa 48121347 432,00     na stiahnutie  
22/2016 16.12.2016 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní dátových služieb Prvá internetová,s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487 9,99     na stiahnutie  
21/2016 28.10.2016 Dohoda o zabezpečení pdomienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok 30794536 278,70     na stiahnutie  
20/2016  17.10.2016  Dodatok č. 03 k Zmluve dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 35815256        na stiahnutie  
19/2016 17.10.2016 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové cenctum obcí a miesta a budúcej spolupráce

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

45736359

      na stiahnutie  
18/2016 4.8.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Mesto Spišská Stará Ves

00326526

1 251,36     na stiahnutie  
17/2016 29.7.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie

Prešovský samosprávny kraj, Prešov

37870475

1 000,00     na stiahnutie  
16/2016 28.7.2016 Zmluva o spolupráci

Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY

42234182

      na stiahnutie  
15/2016 15.7.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

35763469

      na stiahnutie  
14/2016 8.7.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

35763469

      na stiahnutie  
13/2016 1.7.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere

OTP Banka Slovensko, a.s., 

31318916

      na stiahnutie  
12/2016 29.6.2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

30794536

      na stiahnutie  
11/2016 20.6.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami

INSA,s.r.o., Sereď

MACH TRADE, spol. s r.o., Sereď

36024376

31347011

      na stiahnutie  
10/2016 16.6.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o čistení odpadových vôd Obec Červený Kláštor 00326135       na stiahnutie  
9/2016 10.5.2016 Zmluva o zbere a hodnotení odpadu č. 54/2016 H+EKO,spol. s r.o., Košice 31688985       na stiahnutie
 
                   
8/2016  30.4.2016  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv.činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  975,48      na stiahnutie  
7/2016 1.4.2016 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 13 141,20     na stiahnutie  
6/2016 1.4.2016 Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov SLOVGRAM, Bratislava 17310598       na stiahnutie  
5/2016 4.3.2016 Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Základná škola s Materskou školou Kráľovnej pokoja Haligovce 42078415 52,14     na stiahnutie  
4/2016 1.3.2016 Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s., Bratislava 35979798       na stiahnutie  
3/2016 1.3.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s., Bratislava 35979798       na stiahnutie  
2/2016 29.01.2016 Zmluva o aktualizácií dáť TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 36,00     na stiahnutie  
1/2016 29.01.2016 Zmluva o dielo ING. MILAN ŠTUPÁK-IVS, Nová Ľubovňa 10769676 69 777,00     na stiahnutie  
20/2015  3.12.2015   Zmluva o dielo Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno 48231657  120,00      na stiahnutie  
19/2015  3.12.2015   Zmluva o dielo Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno 48231657  896,00      na stiahnutie  
18/2015 3.12.2015 Dohoda o zrušení zmluvy Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno 48231657       na stiahnutie  
17/2015  30.11.2015  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  476,40      na stiahnutie  
16/2015 13.10.2015 Zmluva o dodávke pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 36500968       na stiahnutie  
15/2015 21.9.2015 Dodatok k zmluve o odbere použitých batérií a akumulátorov INSA,s.r.o., Sereď 36024376       na stiahnutie  
14/2015  2.9.2015  Zmluva o dielo Ján Moravčík, Spišská Stará Ves   205,00     na stiahnutie  
13/2015  14.7.2015  Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad 30807484        na stiahnutie  
12/2015 2.7.2015 Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava 31595545 32,50     na stiahnutie  
11/2015 2.7.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916       na stiahnutie  
10/2015 9.6.2015 Zmluva o pripojení Východoslovesnká distribučná, a.s., Košice 36599361       na stiahnutie  
9/2015 26.5.2015 Zmluva o nájmne nebytových priestorov Renáta Nedoroščíková, Lechnica 62  48179647        50,00     na stiahnutie  
 8/2015  25.5.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb/Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s., Bratislava  35763469       na stiahnutie  
7/2015 25.5.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469       na stiahnutie  
6/2015 11.5.2015 Zmluva o dielo Anna Musalová, Lechnica 62           60,00     na stiahnutie  
5/2015 11.5.2015 Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Základná škola s Materskou školou Kráľovnej pokoja Haligovce 42078415          72,67     na stiahnutie  
 4/2015  28.4.2015 Zmluva o dielo Pro-Ateliers, s.r.o., Spišská Nová Ves  47336129    1 050,00     na stiahnutie  
 3/2015  23.4.2015  Zmluva o dielo PREMIER CONSULTING, spol. s r.o., Komárno  35860235      996,00     na stiahnutie  
 2/2015 17.4.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves  00326526    1 816,50     na stiahnutie  
 1/2015 5.1.2015 Zmluva o dielo DUNAJEC,s.r.o., Spišská Stará Ves  36479781       na stiahnutie  
 11/2014  15.12.2014 Dodatok č. 2 k zmluve  Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubová  35849487        9,99      na stiahnutie  
 10/2014  28.10.2014 Zmluva o spolupráci Cyprián, n.o., Červený Kláštor  37887831    180,00      na stiahnutie  
9/2014 10.9.2014 Zmluva o dielo Eva Hrčková, Kežmarok      130,00     na stiahnutie  
8/2014 3.9.2014 Zmluva o dielo Stanislav Turzák, Poprad      200,00     na stiahnutie  
 7/2014  3.9.2014  Zmluva o dielo  Lukáš Marhefka, Spišská Stará Ves       180,00     na stiahnutie  
6/2014 7.8.2014 Zmluva o poskytnutní dotácie Prešovský samosprávny kraj, Prešov 37870475 1 000,00     na stiahnutie  
5/2014 18.7.2014 Nájomná zmluva Jozef Musala, Lechnica 62      100,00     na stiahnutie  
4/2014 3.7.2014 Dodatok k Zmluve o kontokorentnom úvere OTP Banka Slovensko, a.s., 31318916       na stiahnutie  
3/2014 9.5.2014 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu H+EKO,spol. s r.o., Košice 31688985       na stiahnutie  
2/2014 24.4.2014 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava 35815256       na stiahnutie  
 1/2014  2.4.2014  Dodatok č. 3 ku Zmluve o aktualizácii programov  TOPSET Solutions s.r.o., Stupava  46919805        na stiahnutie  
14/2013 29.11.2013 Kúpno-predajná zmluva Pavol Želonka, Lechnica 21         130,00     na stiahnutie  
13/2013 11.9.2013 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY, Stará Ľubovňa 42234182       400,00     na stiahnutie  
12/2013 2.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o., Stará Ľubovňa 36501522 15 031,08     na stiahnutie  
11/2013 19.7.2013 Dohoda k bianko zmenke OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 31318916       na stiahnutie  
10/2013 17.7.2013 Zmluva o kontokorentnom úvere OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava 31318916 11 000,00     na stiahnutie  
9/2013 29.5.2013 Zmluva o poskytnutní dotácie z rozpočtu obce ZAMAGURIE, občianske združenie Č.Kláštor 42081866      100,00     na stiahnutie  
8/2013 29.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526   1 625,00     na stiahnutie  
7/2013 10.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves 42232473     100,00     na stiahnutie  
6/2013 24.4.2013 Pistná zmluva zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava 31595545       na stiahnutie  
5/2013 24.4.2013 Poistná zmluva majetku Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava 31595545       na stiahnutie  
4/2013 24.4.2013 Dohoda o ukončení poistenia Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava 31595545       na stiahnutie  
3/2013 11.4.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluva Martin Švienty, Ján Tomaľa         na stiahnutie  
2/2013 8.2.2013 Zmluva o dielo Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Č. Kláštor 37780701       na stiahnutie  
1/2013 22.1.2013 Dodatok č.2 k zmluve o aktualizácií programov TOPSET solutions s.r.o., Stupava 46919805       nastiahnutie  
9/2012 20.12.2012 Dodatok k zmluve Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270       1,00     na stiahnutie  
8/2012 05.12.2012 dodatok k zmluve Prvá internetová,s.r.o., Stará Ľubovňa 35849487       na stiahnutie  
7/2012 20.11.2012 Zmluva o dielo Stavebníctvo-poisťovníctvo Lechnica 102 37237608 1 228,00     na stiahnutie  
6/2012 13.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 3 000,00     na stiahnutie  
5/2012 10.9.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na Deň obce Prešovský samosprávny kraj Prešov 37870475 1 800,00     na stiahnutie  
4/2012 31.8.2012 zmluva o dielo Stanislav Turzák, Poprad         na stiahnutie  
3/2012 30.7.2012 zmluva o odbere prenosných batérií a akumulátorov INSA,s.r.o.,Sereď 36024376       na stiahnutie  
2/2012 09.07.2012 dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere OTP Banka Slovensko, a. s. 31318916       na stiahnutie  
1/2012 18.6.2012 dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Bratislava 35815256       na stiahnutie  
5/2011 25.11.2011 zmluva o potravinovej pomoci Potravinová banka Slovenska, o.z. 30797896       na stiahnutie  
4/2011 11.07.2011 zmluva o poskytnnutí dotácie Obvodný úrad Prešov 42077508       na stiahnutie  
3/2011 11.07.2011 dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916       na stiahnutie  
2/2011 19.04.2011 dodatok k zmluve o postúpení výkonu práva poľovníctva Štátne lesy TANAPu 31966977       na stiahnutie  
1/2011  13.3.2011 na opravu poškodenej MK Dunajec, s.r.o. 36479781 11 995,40     na stiahnutie