Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Lechnica

Oznámenie